Welkom

Booksteps draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongadolescenten in Oost-Afrika door onderwijs toegankelijk te maken. Hierbij focussen we ons in het bijzonder op meisjes en jonge vrouwen. We helpen hen stapsgewijs naar een zelfstandig en waardig bestaan. We zetten in op onderwijs want, zoals Nelson Mandela het formuleerde,:

“Onderwijs is het machtigste wapen
dat we kunnen inzetten om de wereld te veranderen.”

Booksteps is een erkend goed doel. We werken zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zowel in Nederland als in Afrika. Dit vergroot de kans van slagen aanzienlijk. Onze professionals zetten zich onbezoldigd in. Zodoende zijn de overheadkosten minimaal en worden de middelen maximaal besteed aan de projecten.

Help mee