De tweede bibliotheek werd in april 2011 geopend in Barr, niet ver van de stad Lira. Hieraan doen inmiddels 24 scholen mee. Een deel voor primair onderwijs en een deel voor vervolgonderwijs met in totaal bijna 18.000 leerlingen.

Barr is een kleine dorpsgemeenschap waar War Child in het verleden programma’s uitvoerde in het kader van vrede en verzoening na de burgeroorlog in het noorden van Oeganda. Omdat War Child zich, vanwege het tijdelijk karakter van haar programma,  na de burgeroorlog terug trok uit Barr, nam Booksteps het stokje over. Het dorp was en is redelijk goed georganiseerd en sterk gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Acht scholen met in totaal 8.784 leerlingen wilden bij de start graag meedoen aan dit project. In overleg met de gemeentesecretaris, een projectwerker van War Child en het hoofd van de Afdeling Onderwijs heeft Booksteps een programma opgezet. De dorpsgemeenschap zelf had al een gebouw neergezet, dat nauwelijks aanpassingen nodig had. De bibliothecaris van Pagak heeft de staf, bestaande uit twee fulltime medewerkers, getraind. Om de participerende scholen voor te bereiden op dit project is een training van drie dagen gegeven door docenten van een lokale PABO en de bibliothecaris van Pagak aan de coördinatoren van de betrokken scholen. De opening vond plaats in mei 2011. Tot nu toe blijkt uit de verslagen dat het enthousiasme van de dorpsgemeenschap en de scholen groot is. Een indicator van het succes van de bibliotheek zijn de examenresultaten van de deelnemende scholen. Deze gegevens worden door de staf van de bibliotheek bijgehouden, evenals de frequentie van het uitlenen van de boeken.

Inmiddels heeft het programma zich verder ontwikkeld en hebben maar liefst 18 extra scholen zich aangemeld voor het programma. Zij mogen sinds 2015 deelnemen en betalen daarvoor een kleine bijdrage. Sinds kort zijn er afspraken op papier gezet en door alle scholen getekend om hun bijdrage flink te verhogen zodat zij vanaf 2018 voldoende eigen inkomsten hebben om helemaal op eigen benen te staan.

 

School Meisjes Jongens Totaal
AYEL PRIMARY SCHOOL 257 213 470
AGWENG PRIMARY SCHOOL 179 216 395
ALEBERE PRIMARY SCHOOL 422 425 847
ABOLET PRIMARY SCHOOL 337 292 629
ONYWAKO PRIMARY SCHOOL 345 322 667
TE-TYANG PRIMARY SCHOOL 316 436 752
ATIRAPRIMARY SCHOOL 473 586 1059
AYAMO PRIMARY SCHOOL 498 364 862
AKOKO WOO PRIMARY SCHOOL 116 98 214
OREM PRIMARY SCHOOL 314 422 736
ABUNGA PRIMARY SCHOOL 543 479 1022
BISHOP NURSERYAND PRIMARY 109 98 207
OBOT PRIMARY SCHOOL 788 622 1410
OLOLANGO PRIMARY SCHOOL 194 208 402
BARR PRIMARY SCHOOL 375 339 714
BULLUGE NURSERY AND PRIMARY 379 360 739
AYIRA PRIMARY SCHOOL 425 422 847
BARR S.S.S 227 174 401
KEFRAM S.S.S 234 178 412
OBER PRIMARY SCHOOL 281 284 565
OPEM PRIMARY SCHOOL 455 450 905
CRAINES COMPRENSIVE S.S.S 457 389 846
OLILO PRIMARY SCHOOL 456 456 912
AJIA PRIMARY SCHOOL 342 276 618
AKALOCERE P/S 397 275 672
EGONY PRIMARY SCHOOL 383 170 553
Aantal leerlingen 9302 8554 17856

Send this to a friend