De tweede bibliotheek werd in april 2011 geopend in Barr, niet ver van de stad Lira. Een deel voor primair onderwijs en een deel voor vervolgonderwijs. Door dit project zijn in de loop der jaren 24 scholen en  bijna 18.000 leerlingen bereikt met lesmateriaal.

Barr is een kleine dorpsgemeenschap waar War Child in het verleden programma’s uitvoerde in het kader van vrede en verzoening na de burgeroorlog in het noorden van Oeganda. Het dorp was en is redelijk goed georganiseerd en sterk gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Acht scholen met bijna 9.000 leerlingen wilden bij de start graag meedoen aan dit project. In overleg met de gemeentesecretaris, een projectwerker van War Child en het hoofd van de Afdeling Onderwijs heeft Booksteps een programma opgezet. De dorpsgemeenschap zelf had al een gebouw neergezet, dat nauwelijks aanpassingen nodig had. De bibliothecaris van Pagak heeft de staf, bestaande uit twee fulltime medewerkers, getraind. Om de participerende scholen voor te bereiden op dit project is een training van drie dagen gegeven door docenten van een lokale PABO en de bibliothecaris van Pagak aan de coördinatoren van de betrokken scholen. De opening vond plaats in mei 2011. Sinds die tijd hebben we als Booksteps programma een warme band opgebouwd met de dorpsgemeenschap in Barr. Een indicator van het succes van de bibliotheek zijn de examenresultaten van de deelnemende scholen.

Send this to a friend