Project: Iedereen heeft recht op onderwijs

Het onderwijs in Afrikaanse landen staat voor grote uitdagingen. Er zijn veel vroegtijdige schoolverlaters, vooral onder meisjes. De schoolkosten zijn hoog en ouders zien er het nut niet van in. Om daar verandering in te brengen startte Booksteps het project ‘Iedereen heeft recht op onderwijs’.

Het eerste doel van dit project is leerlingen te helpen om op het gewenste niveau te slagen voor hun schoolexamens, hun algemene kennis te verrijken en betere toekomstperspectieven te bieden. Daarnaast willen we voor docenten de toegang tot boeken faciliteren, zodat zij de kwaliteit van hun lessen kunnen verbeteren.
Mag ik u met enkele van de bibliotheken nader kennis laten maken?

Pagak

Oeganda ontvangt vluchtelingen uit omringende landen met open armen. Ze krijgen vee, de vrijheid om te werken en een lap grond van 2500 meter. Maar de overheid van Oeganda steunt het onderwijs in vluchtelingenkampen niet. Slechts 66% van de vluchtelingkinderen gaat naar de basisschool en slechts 15% van deze kinderen naar het voortgezet onderwijs.

De eerste Booksteps bibliotheek in Pagak startte in 2008. Enkele jaren daarna kon er een verbouwing plaatsvinden en zonnepanelen geplaatst worden. Daardoor kan de studieruimte ook ’s avonds worden gebruikt. Vanaf 2015 redden de 10 deelnemende scholen het zonder steun van Booksteps.

Booksteps werkt! We ontvingen de eindexamenresultaten van de basisscholen die gebruik maken van de Booksteps bibliotheken. In Pagak is er een stijging van 20% te zien van kinderen die op het hoogste niveau slagen! Dit geeft ze significant betere kansen voor het vervolgonderwijs dat ze daarna eventueel gaan volgen.

Bar

De Booksteps bibliotheek in Bar is inmiddels uitgegroeid tot een instituut dat maar liefst 24 scholen faciliteert. De dorpsgemeenschap van Bar is trots! Met drie medewerkers en 17 toegewijde vrijwilligers worden de boeken optimaal benut en bewaakt. Inmiddels is de voorziening uitgebreid met een bioscoop, een restaurant en een copyshop. Alles om minder afhankelijk te worden van Nederlands geld. We bouwen de financiële ondersteuning aan de bibliotheek in Bar stap voor stap af.

Booksteps werkt! Meer dan 20.000 kinderen hebben toegang tot boeken en ook hier laten de schoolresultaten zien hoe waardevol de bibliotheek is.

Gulu

De bibliotheek van Gulu, voor middelbaar onderwijs, die sinds begin 2012 open is wordt intensief gebruikt. Er zijn zelfs leerlingen die de docenten onder druk zetten om op tijd hun lesboeken uit het Booksteps depot op te halen. Zij willen studeren om voor hun examens te slagen en de kans dat dit lukt is met gebruik van deze boeken beduidend groter. Zelfs in de vakantie is de bibliotheek vol.
Alle bezoekers moeten zich registreren als ze komen. Zo weten we dat er dagelijks ruim 100 studenten in de studieruimte zitten te studeren.

Booksteps werkt! De deelnemende scholen in Gulu scoorden het beste van de regio. Leraren van de twee scholen die wij hebben bezocht, lieten ons met de hand op het hart beloven dat de bibliotheek zou blijven. We gingen in overleg met diverse lokale organisaties om de toekomst zeker te stellen en beter samen te werken. Inmiddels ondersteunt Booksteps alleen nog de aanschaf en vervanging van boeken.

Teso

Booksteps Teso is in 2018 met steun van Wilde Ganzen geopend. Op dat moment maakten zes middelbare scholen met ruim 5.000 leerlingen gebruik van deze bibliotheek. In dit gebied is een grote behoefte aan versterking van het onderwijs en momenteel bedient Booksteps Teso elf (11) scholen in de Teso-regio met 14897 leerlingen.

Booksteps werkt! De prestaties bij nationale examens zijn aantoonbaar beter dan voorheen. Daarnaast is het aantal exemplaren / titels om te lenen en het aantal inschrijvingen op aangesloten scholen sterk toegenomen. Ook zijn er beduidend meer buitenschoolse activiteiten zoals sport, tuinieren, podiumkunsten etc.
De bibliotheek groeide naar zelfredzaamheid en staat inmiddels op eigen benen.

Nairobi

Big5 libraries
Ook in Kenia ontbreekt het op de meeste openbare scholen aan onderwijsmateriaal dat nodig is voor basisonderwijs. Kinderen moeten soms uren lopen om een boek in handen en iets van onderwijs te krijgen.
Booksteps startte in 2019 een nieuwe activiteit: ‘Let the children read’. Met deze activiteit starten we minibibliotheken -kleinschalige lokale bibliotheken- om arme kinderen gemakkelijke toegang tot boeken en lesmateriaal te bieden.
Booksteps installeerde met financiële steun van de Wierda Baas Foundation en in samenwerking met de lokale NGO Big5 Centre minibibliotheken in negen informele scholen in sloppenwijken van Naïrobi. De installatie van een minibibliotheek omvat het laten maken van meubilair voor de bibliotheek, de aanschaf van boeken, het trainen van bibliotheekmedewerkers en het maken van afspraken voor het beheer van de bibliotheek. voor het tonen van e-learning materiaal stellen we ook een beamer met harddrive ter beschikking.
Het Big5 centre geeft schooluniformen aan arme kinderen om hun waardigheid op school te herstellen.

BOOKSTEPS werkt!

  • Door de boeken naar de kinderen te brengen, hebben we de last verlicht van kinderen en leerkrachten die anders ver moeten lopen om boeken te vinden;
  • Leerlingen hebben zich beter kunnen concentreren in de klas en presteren goed in de lessen;
  • We hebben het alfabetiseringsniveau verbeterd;
  • De waardigheid van de arme leerlingen krijgt een boost door een schooluniform aan te trekken.