Doelstellingen

Onderwijs geeft kinderen betere kansen op een fatsoenlijk inkomen. Ten eerste leren ze op school de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Ze leren ook allerlei sociale vaardigheden als samenwerken en redeneren. Ten slotte leren de kinderen op school in een veilige omgeving kritisch nadenken en ze maken er vrienden. Dit alles bouwt hun eigenwaarde op wat hun psychische weerbaarheid vergroot.
Daarnaast speelt naar school gaan een cruciale rol in het bestrijden van genderongelijkheid. Kinderen zien dat meisjes en jongens er gelijk worden behandeld. Het draagt bij aan economische onafhankelijkheid van meisjes en leidt uiteindelijk naar een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen in allerlei beroepen, inclusief leiderschapsrollen. Zo kan de huidige generatie kinderen met vertrouwen hun toekomst in stappen.

Bibliotheken
In 2008 begon het programma BOOKSTEPS met de oprichting van de eerste schoolbibliotheek in het Noord Oegandese vluchtelingenkamp Pagak. Hieruit ontstond een succesvolle samenwerking met Oegandese partners waardoor we in de loop der jaren vanuit vier locaties 40 scholen konden bereiken waarmee zo’n 30.000 kinderen toegang kregen tot beter onderwijs. Na de bovengenoemde grote projecten is onze focus gaandeweg meer gaan liggen op gemeenschapsprojecten. Dit zijn kleinere initiatieven die door mensen uit ons netwerk in hun eigen dorps- of buurtgemeenschappen worden gestart.  

Schoolgeld
In 2018 begonnen we vanuit Stichting e-Progress samen te werken met een programma voor alleenstaande moeders. Vanuit dit programma zijn we begonnen het betalen van schoolgeld voor kinderen die uit kwetsbare gezinnen komen en zonder deze steun niet naar school zouden kunnen gaan. Stap voor stap naar een betere toekomst. Door de enorme armoede groeien sommige kinderen op zonder uitzicht op een waardig bestaan. Kwalitatief onderwijs is een doorslaggevend middel bij het doorbreken van de armoedecirkel.

Het onderwijzen van de kinderen werkt als een olievlek op een gezin. Oudere gezinsleden leren met de kinderen mee. Ouders krijgen zekerheid voor later, omdat de kinderen met een goede opleiding hun ouders op hun oude dag kunnen ondersteunen. Last but not least zullen kinderen die onderwijs hebben genoten zich inzetten om hún kinderen (nog beter) onderwijs te geven.

Help mee