Organisatie

BOOKSTEPS is een programma van de ANBI-geregistreerde Stichting e-Progress, die als overkoepelende stichting sinds 2001 diverse programma’s ondersteuning biedt bij hun hulp aan kwetsbare groepen in Oost-Afrika. Naast BOOKSTEPS heeft de stichting meerdere programma’s gehad, waaronder het SAM-programma, gericht op het ondersteunen van alleenstaande Afrikaanse moeders. Na evaluatie van de behaalde resultaten, hebben we ervoor gekozen om onze focus te leggen op BOOKSTEPS, het programma dat de grootste belofte voor bestaanszekerheid in de toekomst in zich heeft. Momenteel is BOOKSTEPS het enige programma van de stichting.

Downloads