Privacybeleid

Privacy

Stichting e-Progress – Booksteps is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u een gift overmaakt heeft u de mogelijkheid om uw emailadres achter te laten om geïnformeerd te worden over de projecten die we met uw geld financieren. U kunt ook een bijdrage doen zonder het verstrekken van uw gegevens. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting e-Progress – Booksteps analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting e-Progress – Booksteps neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting e-Progress – Booksteps) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting e-Progress – Booksteps verstrekt uitsluitend gegevens aan derden die door u vrijwillig zijn verschaft via bankbetalingen, e-mail of het contactformulier en alleen voor zover dit strikt nodig is voor de uitvoering van een (sponsor)overeenkomst met u, het verzenden van e-mail of post of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals het voeren van, dan wel het toezicht houden op, een deugdelijke administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting e-Progress – Booksteps gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en wij kunnen hiermee onze website optimaliseren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting e-Progress – Booksteps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@booksteps.nl

Send this to a friend