Projecten

Onze hulp loopt via drie invalshoeken: bibliotheken, schoolkosten voor kinderen en beroepsopleiding voor jongadolescenten.

Bibliotheekprogramma
Het bibliotheekprogramma helpt scholen in Oeganda en Kenia om structureel toegang te krijgen tot schoolboeken van lokale auteurs en van hoge kwaliteit. Kwalitatief hoogwaardige schoolboeken zijn in deze landen niet vanzelfsprekend. Zelfs op de meeste publieke scholen ontbreekt het aan de lesmiddelen.
Om zoveel mogelijk impact te hebben kozen we ervoor het bestaande schoolsysteem te versterken. De bibliotheken van Stichting Booksteps vormen een spil in de regio waar omliggende scholen boeken lenen en waar leerlingen en leerkrachten komen lezen en studeren. Op deze wijze worden leraren geholpen om betere lessen te geven en krijgen scholieren de kans om beter te presteren. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen om zich te ontwikkelen.

Schoolkosten


De schoolkosten zijn een kostenpost die veel gezinnen niet kunnen opbrengen. Maar we kunnen niet elk gezin helpen. Daarom richten we ons op kinderen van alleenstaande moeders.  We hebben voor deze specifieke doelgroep gekozen omdat in een continent waarin armoede en corruptie de boventoon voeren vrouwen het meest kwetsbaar zijn. Vooral alleenstaande moeders hebben het zwaar, omdat zij met de nek worden aangekeken. Zonder hulp van buiten staan die vrouwen aan de rand van de samenleving en blijven hun kinderen verstoken van onderwijs.

Beroepsopleiding jongadolescenten
Via onze lokale partners vernamen we dat jongadolescenten, als zij niet naar school kunnen zoals tijdens de COVID pandemie, snel verzeild raken in een negatieve spiraal: ze sluiten zich aan bij criminele groepen, gaan drugs gebruiken of bezwijken voor externe druk om onbeschermd seks te hebben met een ongehoord aantal ongewenste tienerzwangerschappen tot gevolg. Ons programma ondersteunt daarom ook projecten die zich met coaching, persoonlijke ontwikkeling en beroepsonderwijs op deze doelgroep richten.